:نام نویسی برای بازی پانتومیم در کافه لوتوس 

بازی پانتومیم هر هفته در زمان توافقی با شرکت کنندگان درکافه لوتوس (ایوان) برگزار می‌‌شود و شرکت کنندگان می‌‌توانند در قالب گروه‌ های دو یا سه نفره (زمان برای گروه‌های سه نفره محدود تر خواهد بود) در این مسابقات نام نویسی نمایند   

:فرم نام نویسی در مسابقات

1st Player Name *
1st Player Name
2nd Player Name (If applicable)
2nd Player Name (If applicable)
* if you don`t have teammate, we try our best to find a teammate for you.
3rd Player Name (if applicable)
3rd Player Name (if applicable)
Playing time would be less for teams of 3
Contact Phone Number *
Contact Phone Number
Pantomime Final Update.jpg