!مژده! مژده

   خرسندیم به آگاهی شما عزیزان برسانیم که اولین برنامه تلویزیونی فارسی زبان در ادمونتون با نام "آشپز باشید" به زودی در ادمونتون کار خود را آغاز خواهد کرد. هر قسمت از این برنامه جذاب ۳۰ دقیقه خواهد بود و شما می توانید به عنوان آشپز، پشتیبان مالی و یا داوطلب در این برنامه مشارکت داشته باشید

.برای کسب اطلاعات بیشتر و یا مشارکت در این برنامه تلویزیونی می توانید به لینک‌ های زیر مراجعه نمایید

 

کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه آشپز باشید

آشپز ما در برنامه "آشپز باشید" باشید

پشتیبان مالی ما در برنامه "آشپز باشید" باشید

همکار ما در برنامه "آشپز باشید" باشید